Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Roczny Program Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Strona główna » Aktualności » Roczny Program Współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 2 lutego 2011r. oraz zarządzenia nr 130/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku Wójt Gminy Lelów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach.

PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁRACY GMINY LELÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

Konsultacje trwają od 8 listopada do 22 listopada 2016 roku.

Treść projektu programu i formularz zgłaszania opinii znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.lelow.pl.

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii do projektu programu współpracy na 2017 rok, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2016 roku.

Poddawany konsultacjom projekt programu współpracy na 2017 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu na 2016 rok.

Zebrane w trakcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi opinie do projektu programu na 2017 rok zostaną przeanalizowane i jeśli okażą się słuszne, zostaną ujęte w projekcie tego dokumentu. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany protokół, z którym każda zainteresowana osoba będzie mogła się zapoznać za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt programu współpracy Wójt Gminy Lelów przedłoży Radzie Gminy. Najpóźniej do dnia 30 listopada Program współpracy zostanie przyjęty w formie uchwały.

Program współpracy na 2017 rok jest współtworzony przez Wójta Gminy Lelówi organizacje pozarządowe. W w/w terminie wszystkie zainteresowane organizacje mają możliwość zgłaszania sugestii zmian zapisów projektu programu i uczestniczyć w tworzeniu podstawowego dokumentu regulującego współpracę Gminy Lelów ze środowiskiem pozarządowym oraz realny wpływ na kształt tej współpracy.

Projekt uchwały

Projekt rocznego programu wspólpracy

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy na 2017 rok

Formularz konsultacyjnego projektu „rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Lelów z dnia 8 listopada 2016

czytano: 1659 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2016-11-08 07:41:38

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna