Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z obszaru gminy Lelów na lata 2024-2025”

Urząd Gminy w Lelowie informuję, że w 2024 roku Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe będzie PUK Tamax Spółka z o.o. ul. Tyniecka 1 32-050 Skawina, tel. (41) 3811581. Podmiot, który został wybrany w postępowaniu przetargowym przekaże do 15.12.2023 roku wszystkim gospodarstwom domowym nowy harmonogram odbioru odpadów, ulotkę edukacyjną wraz z kompletem worków do segregacji odpadów. Przypominamy również o obowiązku selektywnego zbierania popiołu w oddzielnych pojemnikach. Pojemniki na popiół pozostają do dyspozycji właściciela po firmie świadczącej usługę odbioru do tej pory.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lelów nie  ulegają  zmianie.
Przypominamy o terminowym uiszczaniu opłat za odpady komunalne:    
-za styczeń, luty i marzec do 31 marca       
-za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca
-za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września        
-za październik, listopad i grudzień do 30 listopada.

Wpłaty można dokonać: na indywidualne konto bankowe lub ogólny rachunek opłaty śmieciowej nr:  96 8591 0007 3330 0923 4444 0047 KBS Niegowa filia w Lelowie.

Zwracamy również uwagę:
Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie się w pojemniki lub worki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Osoby, które jeszcze nie posiadają takich pojemników i worków zobowiązani są niezwłocznie je zakupić. Proszę również pamiętać, że w ramach stałej opłaty ponoszonej na rzecz Gminy Lelów mogą Państwo przekazywać firmie wywozowej każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych
w gospodarstwie domowym w pojemnikach oraz workach, w terminach zgodnych
z harmonogramem odbioru odpadów.

 

Autor:  lelow.pl
01
GRU
2023
568
razy
czytano

38/1469

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów