Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Jakość powietrza

Ogłoszone poziomy przekroczeń:

POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) Alarm smogowy

 

POZIOM II (informacyjny i operacyjny) Ostrzeżenie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 15.03. 2024 r.

POZIOM I (informacyjny i edukacyjny) Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia.  Wprowadzany jest do końca danego roku

 

 

Bieżące informacje o jakości powietrza:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

3. Śląski Monitoring Powietrza

4. System Prognoz Jakości Powietrza

5. Obszary do prognozy jakości powietrza

6. Mapa jakości powietrza na świecie

 

Ważne dokumenty:

1. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego 

2. Plan działań krótkoterminowych

3.Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

4. Krajowy program ochrony powietrza

5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów

6. Program ochrony środowiska dla Gminy Lelów

 

Pomocne linki:

1. Powietrze śląskie

2. Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows

Powiadomienia o jakości powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 15.03. 2024 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 2 alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 11.10. 2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 3 alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10.10. 2024 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia   poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 2 marca 2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 lutego 2023 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu z dnia 20 liistopada 2022 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 5 sierpnia  2022 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 202 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu docelowego substancji w powietrzu. Ryzyko  wystąpienia  przekroczenia
średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m 3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Poziom II -Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 25 marca 2022 r.

Poziom II -Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 3 marca 2022 r.

Poziom II -Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 26 grudnia 2021

Poziom III - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 14.12.2021 r.

Poziom II -Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 13 grudnia 2021 r

Poziom II- Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 26 marca 2021 r

Poziom I - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Poziom II -Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 26 marca 2021 r

Poziom II -Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 9 marca 2021 r

Poziom II -Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 3 marca 2021 r

Poziom II - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 24 lutego 2021 r - Aktualizacja z dnia 25 lutego 2021 r.

Poziom II - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 24 lutego 2021 r.

Pozion II - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 stycznia 2021 r.

Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania 100 µg m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 października 2020 r.

POZIOM II - Powiadomienie  o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 20.03.2020 r.

POZIOM I – powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 μg/m3 z dnia 20.02.2019r.

POZIOM II - Powiadomienie  o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 - 150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 27.11.2019 r.

POZIOM II - Powiadomienie  o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 - 150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 25.11.2019 r.

POZIOM II - Powiadomienie  o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 22.01.2019 r.

POZIOM I – powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 μg/m3 z dnia 20.04.2018 r.

POZIOM III - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 9 stycznia 2017 roku

POZIOM IV - Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10 stycznia 2017 roku

 

„Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postepowania

 

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

 • wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
 • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
 • wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
 • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

 • osiąga sprawność cieplną min 80 %
  lub
 • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Załączniki

 „Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postępowania [PDF 43,3kB]

 

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów