Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Ogłoszenie o przetargu - Turzyn

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o przetargu - Turzyn

Wójt Gminy Lelów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Turzyn oznaczonej jako działka nr 1062 o pow. 0,16 ha, składająca się z użytku RV-0,16 ha, opisana w KW CZ1M/00060756/4. Nieruchomość wolna od obciążeń. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem 17RM+MNU – teren zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, małych domów mieszkalnych z usługami.

Po wylicytowaniu ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 860 zł.

Wysokość wadium 3 130 zł.

 

Przetarg odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 9.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Lelów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu podanewadiumna konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006najpóźniej do dnia 23 września 2016 r.(liczy się data uznania rachunku UG).

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje unieważnienie przetargu.

Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyjne- czyli Gmina nie wskazuje granic działki.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 034 3550072).

Lelów, dnia 16 sierpnia 2016 r.

czytano: 1868 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2016-08-16 11:27:49

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna