Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyłoniony został nowy wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domki letniskowe i inne nieruchomość wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Od 1 stycznia 2021 r. odpady odbierać będzie firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65,
29-100 Włoszczowa

            Zmiana firmy zajmującej się odbiorem odpadów nie wprowadza konieczności wymiany pojemników na popiół  (harmonogram wywozu odpadów)

- harmonogram 1

- harmonogram 2

Od 1 stycznia 2021 r. opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zgodnie z uchwałą nr XXV/172/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 29 października 2020 r.

              

Od 1 stycznia 2021 r właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie z uchwałą
nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 26 listopada 2020 r.

Mogą uzyskać  częściowe zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od kwoty obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

 

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów
w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację
(od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowy druk…) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Pobierz druk deklaracji

Deklaracje można też przesłać elektronicznie za pomocą platformy Eupap

https://epuap.gov.pl       adres skrytki UG Lelów /huc8710lqo/skrytka

Katalog-spraw->ochrona-srodowiska->najczesciej-zalatwiane-sprawy->deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Uwaga!

Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji.         
W przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) należy złożyć zmianę w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Autor:  lelow.pl
19
STY
2021
2783
razy
czytano

599/1511

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów