Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Strona główna » Aktualności » Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyłoniony został nowy wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na której znajduje się domki letniskowe i inne nieruchomość wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Od 1 stycznia 2021 r. odpady odbierać będzie firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65,
29-100 Włoszczowa

            Zmiana firmy zajmującej się odbiorem odpadów nie wprowadza konieczności wymiany pojemników na popiół  (harmonogram wywozu odpadów)

- harmonogram 1

- harmonogram 2

Od 1 stycznia 2021 r. opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zgodnie z uchwałą nr XXV/172/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 29 października 2020 r.

              

Od 1 stycznia 2021 r właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie z uchwałą
nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 26 listopada 2020 r.

Mogą uzyskać  częściowe zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od kwoty obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

 

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów
w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację
(od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowy druk…) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Pobierz druk deklaracji

Deklaracje można też przesłać elektronicznie za pomocą platformy Eupap

https://epuap.gov.pl       adres skrytki UG Lelów /huc8710lqo/skrytka

Katalog-spraw->ochrona-srodowiska->najczesciej-zalatwiane-sprawy->deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Uwaga!

Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji.         
W przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) należy złożyć zmianę w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

czytano: 2676 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2021-01-19 12:18:50

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna