Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Sprzedaż samochodu strażackiego Lublin II

Strona główna » Aktualności » Sprzedaż samochodu strażackiego Lublin II

Wójt Gminy Lelów ogłasza ustny przetarg nieograniczony w drodze publicznej licytacji na  sprzedaż  samochodu strażackiego Lublin II

I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
NIP 9492172992
REGON 151398089

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie sprzedającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów w dniu 19 listopada 2019 r. o godz.10:00.

 

III.  Wadium:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 280,00 zł do dn. 18 listopada 2019 r. (włącznie, liczy się data  uznania rachunku Gminy).

Wadium należywpłacić na rachunek bankowy Gminy Lelów:

Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy.

 1. Uczestnikowi przetargu oferującemu najwyższą cenę, któremu udzielono przybicia, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 2. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

 

IV. Miejsce i termin, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:

Samochód można oglądać w siedzibie sprzedającego po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin.

(wszelkie informacje w pok. Nr 66 w Urzędzie Gminy Lelów lub pod numerem telefonu
/34/ 355-01 21 wew. 122).

V. Opis samochodu będącego przedmiotem sprzedaży:

 1. Producent:                                   FS - Lublin
 2. Model:                                          Lublin II
 3. Przeznaczenie:                            Samochód specjalny – Pożarniczy
 4. Liczba miejsc:                              9
 5. Rok produkcji:                              1998
 6. Silnik:                                           wysokoprężny o poj.: 2417 cm3
 7. Masa własna:                               2030 kg
 8. Maksymalna masa całkowita:     2900 kg         
 9. Kraj produkcji:                              Polska.
 10. Data pierwszej rejestracji:            10.08.1998 r.
 11. Stan licznika:                                154000 km
 12. Nr rejestracyjny:                          SCZ UH89
 13. Ubezpieczenie OC:                     ważne do 28.11.2019 r.
 14. Badanie techniczne:                    ważne do 11.06.2020 r.


VI. Cena wywoławcza – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset 00/100 zł)


VII. Wymagania wobec oferentów:

 1. przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu),
 2. postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
  w górę do pełnych dziesiątek złotych).

 

VIII. Dla ważności przetargu wystarczającym jest uczestnictwo co najmniej jednego licytanta.


IX. Informacje dodatkowe:

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, pomniejszoną o wartość wniesionego wadium, na konto bankowe Gminy Lelów w terminie nie dłuższym niż
  7 dni od udzielenia mu przybicia i zamknięcia przetargu przez prowadzącego licytację.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i dokonaniu wpłaty.
 3. W momencie wydania nabywcy samochód nie będzie posiadał radiostacji oraz sygnalizacji świetlnej w postaci niebieskiej belki ostrzegawczej.

Lelów, dn. 4 listopada 2019 r

czytano: 1695 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2019-11-04 12:47:50

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna