Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola oraz I klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie na rok szkolny 2018/2019

Strona główna » Aktualności » Rekrutacja do Publicznego Przedszkola oraz I klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie na rok szkolny 2018/2019

Od 15 marca do 30 marca 2018 r. odbędzie się nabór do przedszkola, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, oraz do klas I SP zamieszkałe w Gminie Lelów. Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola i do klas I SP w trakcie rekrutacji zasadniczej, prowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.(szczegółowy harmonogram naboru w Zarządzeniu Nr 11/2018  Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola i do klas I SP dostępny poniżej
Informujemy równocześnie, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do publicznego przedszkola, należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 30 marca 2018 r. (deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w załączeniu)

Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)
 2. niepełnosprawność kandydata;
  (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość.

Uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXX/289/2017 z  dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXX/290/2017 z  dnia 30 marca 2017 r.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia (do pobrania poniżej). Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

 Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć do placówki.

PONIŻEJ DOKUMENTY DO POBRANIA

Przedszkola

1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie do  przedszkola.

3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola 2018/19

Do kl. I SP

1 Zgłoszenie do  I klasa 2018_2019.

2. Wniosek do kl. I dla dzieci spoza obwodu 2018_2019

3. Potwierdzenie woli przyjęcia do kl. I ZSP w Lelowie 2018/19,

Oświadczenia

 1. Oświadczenia od 1 do 6

_____________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY

Informujemy równocześnie, że w Gminie Lelów prowadzony jest równolegle nabór do  oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty.
W celu zapisania dziecka do niżej wymienionych oddziałów przedszkolnych, prosimy udać się bezpośrednio do danej placówki.

Wykaz placówek prowadzonych przez inne podmioty:    

1.    Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Nakle
2.    Szkoła Podstawowej w Podlesiu
3.    Szkoła Podstawowa w Ślęzanach

czytano: 1629 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2018-02-07 14:14:35

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna