Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność w trybie przepisów epizodycznych dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego opisanych w Dziale VIa ustawy o gospodarce nieruchomościami

Obowiązujące od 31 sierpnia 2023 r. przepisy przyznają użytkownikowi wieczystemu gruntu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkaniowe, roszczenie o nabycie prawa własności gruntu, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu. Skorzystanie z przysługującego prawa następuje na wniosek, który należy złożyć do Urzędu Gminy Lelów do 31 sierpnia 2024 r.

Użytkownik wieczysty nie będzie mógł skorzystać z roszczenia o wykup w przypadku, gdy:

 • nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po 31.12.1997 r.,
 • użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie użytkowania wieczystego,
 • grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • grunt znajduje się na terenie portu i przystani morskiej,
 • grunt jest niezabudowany,
 • toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 

Zgodnie z art. 198i ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Lelów w UCHWALE NR LXVIII/469/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. określiła szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lelów na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych. Zgodnie z ww. uchwałą cenę nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu ustala się w wysokości wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Istnieje możliwość skorzystania z bonifikaty w wysokości 20% od ceny nieruchomości gruntowej w przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego osobie fizycznej, która nie wykorzystuje nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym do prowadzenia działalności gospodarczej, dokona zapłaty ceny nieruchomości jednorazowo oraz nie posiada zaległości z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lelów.

Więcej informacji – tel. 34 355 01 21 wew. 131, pokój nr 27.

Autor:  lelow.pl
30
STY
2024
374
razy
czytano

107/1564

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów