Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lelów

Wójt Gminy Lelów przypomina, że w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostanie przeprowadzony pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lelów oznaczonej jako działka o nr ewid. 174/1 o pow. 0,7597 ha. Nieruchomość gruntowa w kształcie nieregularnym z dostępem do drogi publicznej, sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej. Nieruchomość wolna od obciążeń. W części oznaczona symbolem 22 MNU – Tereny koncentracji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami i małych domów mieszkalnych, w pozostałej części oznaczona symbolem ZL- Tereny lasów państwowych ochronnych i prywatnych.

 

Cena wywoławcza 143 861,00 zł

 

 

Do 71,32%  ostatecznej ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23% - wartość gruntu pod zabudowę.

28,68% ostatecznej ceny nieruchomości stanowi grunt pod zalesieniami zwolniony z podatku VAT

Zapłata przed terminem spisania aktu notarialnego.

Wadium w wysokości 14 400,00 zł należy wpłacić do dnia 4 sierpnia 2023 r.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki  o nr ewid. 202 k.m.1  obręb Lelów służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania z sieci wodociągowej znajdującej się na działce o nr ewid. 174/1 k.m.1 obręb Lelów zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, z prawem dostępu przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej do przedmiotowej sieci wodociągowej celem bieżącego utrzymania sieci oraz wykonywaniem jej remontów i konserwacji. Ustanowienie przedmiotowej służebności nastąpi wraz z przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku odmowy ustanowienia przedmiotowej służebności przez nabywcę, strony nie przystąpią do aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, a odmowa ustanowienia służebności traktowana będzie jako zawinione przez nabywcę nieprzystąpienie do przeniesienia własności nieruchomości.

 

Ogłoszenie dostępne na stronie www.biplelow.pl.

Autor:  lelow.pl
02
SIE
2023
459
razy
czytano

99/1467

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów