Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Strona główna » Mieszkaniec » Fundusze europejskie i krajowe » RPO 2014-2020 » PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

"PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO SZANSĄ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE LELÓW" w ramach osi priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie 2. „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Poddziałanie: 5. „Rozwój usług społecznych – konkurs”

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 90 dzieci w wieku 6-18 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców. Dzieci i młodzież z terenu gminy Lelów nie mają dostępu do miejsc gdzie mogłyby uczestniczyć w dodatkowych zajęciach poza szkołą, rozwijać umiejętności społeczne oraz otrzymać bezpłatną pomoc specjalistyczną. W nowopowstałej placówce specjalistycznej będą odbywać się zajęcia dostosowane do ich potrzeb, m.in. pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, zajęcia animacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne czy też zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci. Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Wartość całkowita                              1 317 989,09 zł

Wnioskowane dofinansowanie z UE     1 120 290,72 zł

Termin realizacji do 2023-06-30

 

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

  • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
  • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
  • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
  • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
  • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna