Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Zmiany w wycince drzew

Strona główna » Mieszkaniec » Niezbędnik » Ochrona środowiska » Zmiany w wycince drzew

W dniu 17.06.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. W myśl obowiązujących przepisów mieszkaniec gminy nie będzie musiał uzyskać zezwolenia bądź dokonać zgłoszenia  w Urzędzie Gminy w przypadku usuwania drzew lub krzewów:

 1. jeśli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał:
 • 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm- w przypadku pozostałych drzew.
 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni do 25 m2,
 2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 3. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach,
 4. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

W przypadku osoby fizycznej, która zamierza usunąć drzewo lub krzew ze swojej nieruchomości, a obwody pni mierzone na wysokości 5 cm przekraczają wartości podane powyżej lub powierzchnia krzewu przekracza 25 m2 dodatkowo ich usunięcie nie jest związane z celem działalności gospodarczej, musi dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenie o którym mowa winno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy;

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (nr działki ewidencyjnej);

- rysunek bądź mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

Pracownik Urzędu Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew lub krzewu, które miałoby zostać usunięte. Następnie w terminie 14 dni będzie mógł wnieść ewentualny sprzeciw. Jeżeli urzędnik we wskazanym terminie nie wniesie zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) mieszkaniec będzie mógł dokonać wycinki.

Z oględzin zostanie sporządzony protokół, który utraci moc po upływie 6 miesięcy (w przypadku nieusunięcia drzew lub krzewów w powyższym terminie, mieszkaniec będzie musiał ponownie dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy)

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa lub krzewu bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu, sprzeciwu organu i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Wycinka drzew przez rolnika

W myśl art. 83f. ust. 3a) osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości drzewo po dokonaniu takiego zgłoszenie w Urzędzie Gminy, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony. Jednak ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Zatem jeżeli rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, musi dokonać zgłoszenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, wtedy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy Lelów pok. nr 56 lub pod nr tel. 34/ 355 01 21 wew. 146.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

czytano: 1649 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2017-06-22 13:32:10

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna