Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Konsultacje - projekt pn. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu”.

Strona główna » Mieszkaniec » Fundusze Europejskie » Konsultacje » Konsultacje - projekt pn. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu”.

Konsultacje - projekt pn. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu”.

Lelów, dnia 30 października 2020 r.

 

GR.7013.6.2020

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z przedsięwzięciem planowanym do realizacji w najbliższym czasie przez Gminę Lelów,  Wójt Gminy Lelów zaprasza wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje publiczne, a także przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty, itp.) do aktywnego włączenia się w procesy przygotowania, a następnie wdrażania projektu dotyczącego kompleksowej termomodernizacji Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu, jako projekt pn. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu”.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Radosław Dziura, adres kontaktowy: e-mail: r.dziura@lelow.pl, tel. 34 355 00 21 wew. 122.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30 października 2020 r.
 3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30 listopada 2020 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza uwag i opinii (ankiety), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób:
 1. poprzez adres poczty elektronicznej: r.dziura@lelow.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego wskazanego formularza konsultacyjnego);
 2. osobiście – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie Urzędu Gminy
  w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
 3. formularz zgłaszania uwag i opinii (ankieta) znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelów oraz na stronie www.lelow.pl;
 1. Zebrane w trakcie konsultacji opinie do ww. projektów zostaną przeanalizowane i jeśli okażą się słuszne, zostaną ujęte w procesie planowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.
 2. Po zakończeniu procesu aktywnego włączania partnerów i społeczności lokalnych
  w planowanie inwestycji w ramach konsultacji, zostanie przygotowany raport.

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu” będzie dofinansowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu wraz z wymianą źródeł oświetlenia na energooszczędne i zastąpieniem nieefektywnych źródeł ciepła na instalacje OZE. Spowoduje to w przyszłości znaczne zmniejszenie emitowanych zanieczyszczeń (głównie gazu CO2, oraz pyłów PM 10 i PM 2,5), zwiększą udział wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych przynosząc wymierne korzyści finansowe dla budżetu Gminy Lelów, tym samym dla mieszkańców gminy. Inwestycja zwiększy efektywne gospodarowanie energią, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego oraz poprawi walory estetyczne wizerunku Gminy Lelów. Ponadto znacząco polepszy warunki do korzystania z budynku przez społeczność gminy.

 

                                                                                              Wójt Gminy Lelów

                                                                                              Krzysztof Molenda

 

czytano: 597 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2020-10-30 10:04:57

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna