Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Włączenie w planowanie inwestycji

Strona główna » Mieszkaniec » Fundusze Europejskie » RPO 2014-2020 » OZE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ » Włączenie w planowanie inwestycji

W związku z przedsięwzięciem planowanym do realizacji w najbliższym czasie przez Gminę Lelów,  Wójt Gminy Lelów zaprasza wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje publiczne, a także przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty, itp.) do aktywnego włączenia się w procesy przygotowania, a następnie wdrażania projektu dotyczącego budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, jako projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów”.

Konsultacje trwać będą od dnia 5 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.

W ramach konsultacji zaplanowane zostało otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, MŚP, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, itp. w celu aktywnego włączania partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji, poznania ich opinii, oraz przyjęcia uwag co do realizacji projektu będącego przedmiotem konsultacji. Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie o godz. 1700.

Formularz zgłaszania uwag i opinii (ankieta) znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelów oraz na stronie www.lelow.pl.

Wypełnione formularze zgłoszenia uwag i opinii (ankiety), należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.:

 • w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów,
 • przesłać na adres: r.dziura@lelow.pl,
 • pisemnie podczas spotkania konsultacyjnego.

Zebrane w trakcie konsultacji opinie do ww. projektów zostaną przeanalizowane i jeśli okażą się słuszne, zostaną ujęte w procesie planowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Po zakończeniu procesu aktywnego włączania partnerów i społeczności lokalnych
w planowanie inwestycji w ramach konsultacji, zostanie przygotowany raport.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów” będzie dofinansowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (w większości fotowoltaicznych) na budynkach i obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoła, hydrofornia, oczyszczalnia ścieków, urząd, świetlica. Instalacje spowodują w przyszłości znaczne zmniejszenie emitowanych zanieczyszczeń (głównie gazu CO2, oraz pyłów PM 10 i PM 2,5), zwiększą udział wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych przynosząc wymierne korzyści finansowe dla budżetu Gminy Lelów, tym samym dla mieszkańców gminy.

czytano: 449 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2019-02-05 08:53:16

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna