Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Informacja o zmianie metody opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lelów zawiadamia, że w związku ze wzrostem kosztów obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.  Zgodnie z uchwałą
Nr VII/47/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 3562) wejdzie w życie nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów stanowiący iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z tym każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 lipca 2019 r.:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 12,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny;       
2) 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiący iloczyn zadeklarowanej na dany miesiąc liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 41,00 zł
2) pojemnik o pojemności 140 l – 53,00 zł
3) pojemnik o pojemności 240 l – 76,00 zł
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 145,00 zł
5) pojemnik o pojemności 4500 l – 805,00 zł
6) pojemnik o pojemności 7000 l – 1 150,00 zł
7) worek o pojemności 120 l – 30,00 zł

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowiący iloczyn zadeklarowanej na dany miesiąc liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 82,00 zł
2) pojemnik o pojemności 140 l – 106,00 zł
3) pojemnik o pojemności 240 l – 152,00 zł
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 290,00 zł
5) pojemnik o pojemności 4500 l – 1610,00 zł
6) pojemnik o pojemności 7000 l – 2 300,00 zł
7) worek o pojemności 120 l – 60,00 zł

4. Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe używane przez część roku, opłata roczna wynosi:

1) roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wynosi 130,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;            
2) roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wynosi 260,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku
z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Autor:  lelow.pl
12
CZE
2019
1461
razy
czytano

1378/1511

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów