Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Informacja o zmianie metody opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona główna » Aktualności » Informacja o zmianie metody opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lelów zawiadamia, że w związku ze wzrostem kosztów obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.  Zgodnie z uchwałą
Nr VII/47/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 3562) wejdzie w życie nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów stanowiący iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z tym każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 lipca 2019 r.:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 12,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny;       
2) 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiący iloczyn zadeklarowanej na dany miesiąc liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 41,00 zł
2) pojemnik o pojemności 140 l – 53,00 zł
3) pojemnik o pojemności 240 l – 76,00 zł
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 145,00 zł
5) pojemnik o pojemności 4500 l – 805,00 zł
6) pojemnik o pojemności 7000 l – 1 150,00 zł
7) worek o pojemności 120 l – 30,00 zł

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowiący iloczyn zadeklarowanej na dany miesiąc liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 82,00 zł
2) pojemnik o pojemności 140 l – 106,00 zł
3) pojemnik o pojemności 240 l – 152,00 zł
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 290,00 zł
5) pojemnik o pojemności 4500 l – 1610,00 zł
6) pojemnik o pojemności 7000 l – 2 300,00 zł
7) worek o pojemności 120 l – 60,00 zł

4. Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe używane przez część roku, opłata roczna wynosi:

1) roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wynosi 130,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;            
2) roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wynosi 260,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku
z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

czytano: 1380 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2019-06-12 09:56:27

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna