Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Rekrutacja do Przedszkola i Szkół Podstawowych

Komunikat  dla rodziców dotyczący terminów wdrażania reformy ustroju szkolnego

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59) 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podaję do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Lelów i  terminach ich realizacji, wynikających z w/w ustaw: 

 1. Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.lelow.pl). 
 2. Projekt uchwały zostanie przekazany do Śląskiego Kuratora Oświaty  i oświatowych związków zawodowych. 
 3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania. 
 4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty,  Rada Gminy w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  
 5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku. 
 6. Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria. 
 7. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola w Lelowie  będą mieli możliwość złożenia deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018,  w terminie nie później niż 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. 
Autor:  lelow.pl
13
LUT
2017
1611
razy
czytano

955/1405

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów