Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Rekrutacja do Przedszkola i Szkół Podstawowych

Strona główna » Aktualności » Rekrutacja do Przedszkola i Szkół Podstawowych

Komunikat  dla rodziców dotyczący terminów wdrażania reformy ustroju szkolnego

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59) 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podaję do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Lelów i  terminach ich realizacji, wynikających z w/w ustaw: 

 1. Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.lelow.pl). 
 2. Projekt uchwały zostanie przekazany do Śląskiego Kuratora Oświaty  i oświatowych związków zawodowych. 
 3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania. 
 4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty,  Rada Gminy w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.  
 5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku. 
 6. Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria. 
 7. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola w Lelowie  będą mieli możliwość złożenia deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018,  w terminie nie później niż 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. 

czytano: 1545 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2017-02-13 14:37:25

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna