Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Przypominamy o zakazie spalania odpadów!

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.
Aktualnie obowiązujący na terenie Gminy Lelów Regulamin utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2016 r.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych czy odpadów zielonych, ogrodowych, biodegradowalnych. W związku z czym spalanie odpadów zielonych czy z tworzyw sztucznych w ogniskach czy piecach jest niedopuszczalne.
W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady z tworzyw sztucznych, odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 5 000 zł.
Co zrobić z odpadami biodegradowalnymi?
Pozbyć się ich można na trzy sposoby:
poprzez kompostowanie. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelów dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem wykorzystywania go we własnym zakresie. poprzez gromadzenie w workach koloru brązowego na posesjach jednorodzinnych celem przekazania przedsiębiorcy zajmującym się wywozem odpadów, zgodnie z harmonogramem. poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy Oczyszczalni Ścieków w Lelowie.
Co zrobić z odpadami z tworzyw sztucznych?
Tych odpadów można się pozbyć na dwa sposoby:
poprzez gromadzenie w workach koloru żółtego na posesjach jednorodzinnych celem przekazania przedsiębiorcy zajmującym się wywozem odpadów, zgodnie z harmonogramem.
poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy Oczyszczalni Ścieków
w Lelowie.
Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Autor:  lelow.pl
03
LIP
2018
1112
razy
czytano

865/1511

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów