Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Sesja absolutoryjna w Gminie Lelów

W dniu 27 czerwca 2024 roku w Gminie Lelów odbyła się sesja absolutoryjna. Najważniejszymi zagadnieniami, które znalazły się w porządku obrad były:

- przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lelów za 2023 rok oraz debata nad raportem,

- głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy,

- sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Od 2018 r. wszystkie szczeble samorządu - organy wykonawcze, muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja. Raport stanowi podstawę do głosowania nad wotum zaufania dla wójta. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy. Ponad to raport o stanie gminy niejako reasumuje efekty pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych w danym roku. Na sesji Raport o stanie Gminy Lelów przedstawił Zastępca Wójta Henryk Nowak. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z raportem za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej https://www.biplelow.pl/kategorie/raport_o_stanie_gminy .

Podczas sesji podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2023 rok.

Radni w wyniku głosowania jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Lelów Renacie Samek z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna.

Pani Wójt podziękowała Radnym Rady Gminy Lelów za wynik głosowań. Podkreśliła również, że odbiera go jako kredyt zaufania i deklarację współpracy na kolejne lata.

Podczas sesji została podjęta także uchwała o odwołaniu dotychczasowego Skarbnika Gminy z racji przejścia na emeryturę. Pani Wiesława Lipowicz z samorządem lokalnym związana była od początku swojej drogi zawodowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które zdobyła w Urzędzie Gminy w Lelowie, w 2015 roku objęła funkcję Skarbnika Gminy. Dziękując za wieloletnią służbę, życzymy jej dużo zdrowia oraz sukcesów w życiu prywatnym. Na nowego Skarbnika powołano Panią Edytę Dziurę, która dotychczas pracowała w Urzędzie Gminy na stanowisku Głównej Księgowej.

Autor:  lelow.pl
01
LIP
2024
288
razy
czytano

17/1564

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów