Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lelów IX kadencji

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lelów IX kadencji odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godz. 14:30

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie za 2023 r;
5. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie w 2023 roku;
6. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Lelów za 2023 r.
a) przedstawienie Raportu o stanie gminy Lelów za 2023 r.
b) debata nad Raportem o stanie gminy Lelów za 2023 r.
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lelów wotum zaufania - projekt nr 16/2024.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) projekt nr 17/2024 - uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lelów za 2023 rok
2) projekt nr 18/2024 - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lelów;
3) projekt nr 19/2024 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
4) projekt nr 20/2024 - uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy.
5) projekt nr 21/2024 - uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy.
6) projekt nr 22/2024 - uchwała w sprawie wyrażania woli kontynuacji członkowata w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba"
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Udzielenie głosu lub przyjęcie pisemnego wystąpienia osoby niebędącej radnym.
14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
15. Zamknięcie obrad IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lelów.

Autor:  lelow.pl
25
CZE
2024
634
razy
czytano

19/1564

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów