Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelów z dnia 20.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelów z dnia 20.01.2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lelów na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Lelów konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lelów.
2. Konsultacje rozpoczną się 27.01.2023 r., a zakończą się 26.02.2023 r.
3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Lelów.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Lelów oraz na stronie internetowej Gminy Lelów www.lelow.pl oraz w wersji on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_formularz_uwag_or_i_oz
2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 10.02.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lelów
3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy Lelów www.lelow.pl https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_ankieta_gpr
5. Wypełnione formularze można dostarczyć:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kowalska@lelow.pl
2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
3) osobiście do Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów w godzinach pracy Urzędu
4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_formularz_uwag_or_i_oz
6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy.
7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lelow.pl i www.biplelow.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów w okresie od 27.01.2023 do 26.02.2023 r.
8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Magdalena Kowalska, pokój 67.
§ 2.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor:  lelow.pl
20
STY
2023
453
razy
czytano

333/1564

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów