Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Konsultacje społeczne w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Lelów

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Lelów

ZARZĄDZENIE NR 134/2022 WÓJTA GMINY LELÓW z dnia 12 września  2022 r.

w  sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Lelów dotyczących projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 

w placówkach prowadzonych przez Gminę Lelów

 


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/121/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lelów z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1. 1 Przeprowadzić z własnej inicjatywy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Lelów zwanego dalej „projektem uchwały”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt uchwały dostępny jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl w kategorii “Konsultacje społeczne”,
2) na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18.

 

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii o poddanym konsultacjom projekcie uchwały.


§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 12.09.2022 r. do 21.09.2022 r.


§ 4. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar gminy Lelów.


§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania opinii mieszkańców gminy Lelów, organizacji społecznych działających na obszarze gminy oraz instytucji, wyrażonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia i przesłanych:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;

2) drogą elektroniczną na adres konsultacje@lelow.pl;

3) złożonych w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów.

 

§ 6. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z przeprowadzonych konsultacji, który zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl w kategorii “Konsultacje społeczne”,
2) na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18.


§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialnym jest pracownik Urzędu Gminy Lelów zatrudniony na stanowisku d/s oświaty, tel. 34 355 01 21 w. 132, e-mail: s.wojcik@lelow.pl.


§ 8. Niniejsze Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.lelow.pl, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl w kategorii „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów.


§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda

czytano: 275 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2022-09-21 14:36:44

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna