Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Konsultacje społeczne w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Lelów

ZARZĄDZENIE NR 134/2022 WÓJTA GMINY LELÓW z dnia 12 września  2022 r.

w  sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Lelów dotyczących projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 

w placówkach prowadzonych przez Gminę Lelów

 


         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/121/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lelów z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1. 1 Przeprowadzić z własnej inicjatywy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Lelów zwanego dalej „projektem uchwały”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt uchwały dostępny jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl w kategorii “Konsultacje społeczne”,
2) na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18.

 

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii o poddanym konsultacjom projekcie uchwały.


§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 12.09.2022 r. do 21.09.2022 r.


§ 4. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar gminy Lelów.


§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania opinii mieszkańców gminy Lelów, organizacji społecznych działających na obszarze gminy oraz instytucji, wyrażonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia i przesłanych:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;

2) drogą elektroniczną na adres konsultacje@lelow.pl;

3) złożonych w Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów.

 

§ 6. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z przeprowadzonych konsultacji, który zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl w kategorii “Konsultacje społeczne”,
2) na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18.


§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialnym jest pracownik Urzędu Gminy Lelów zatrudniony na stanowisku d/s oświaty, tel. 34 355 01 21 w. 132, e-mail: s.wojcik@lelow.pl.


§ 8. Niniejsze Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.lelow.pl, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.biplelow.pl w kategorii „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów.


§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda

Autor:  lelow.pl
21
WRZ
2022
383
razy
czytano

390/1564

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów