Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Konkurs Piosenki Żydowskiej

Strona główna » Aktualności » Konkurs Piosenki Żydowskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Żydowskiej, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Lelów miejsce spotkania kultur", który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

 

Poniżej zamieszczamy regulamin Konkursu:

 

I. ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

 

II. CELE KONKURSU

Propagowanie i popularyzowanie projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” w oparciu o repertuar zespołów klezmerskich oraz zespołów prezentujących muzykę żydowską. Prezentacja talentu i umiejętności uczestników konkursu. Kształtowanie wrażliwości artystycznej. Kształtowanie postawy tolerancyjnej względem innej religii, kultury i tradycji. Propagowanie dialogu międzykulturowego. Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Do udziału zapraszamy solistów w kategorii wiekowej 10 - 18 lat oraz dorosłych z województwa śląskiego.

2. Wykonawca przygotowuje dwie piosenki z repertuaru zespołu klezmerskiego. Przewiduje się również własną aranżację podkładu.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie mailowo, faxem lub pocztą na adres GOK w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”. Kartę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2022 r. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do GOK.

4. Przesłuchanie solistów odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. w sali widowiskowej GOK w Lelowie.

5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje    a) placówka delegująca    b) rodzic lub opiekun

 

IV. OCENA

Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora według następujących kryteriów:

- techniczny poziom wykonania utworu,

- właściwy dobór piosenki,

- interpretację utworu,

- prezentację sceniczną.

 

 V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Komisja przyzna statuetki nagrodzonym i wyróżnionym laureatom.

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz aparaturę do odtworzenia półplaybacku. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

2)    Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel).

3)    Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca.

4)     Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

5)    Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór karty zgłoszenia oraz wszystkie klauzule dostępne poniżej).

7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.

8)      Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9)      Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

czytano: 291 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2022-06-24 11:25:27

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna