Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelów

Strona główna » Aktualności » Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały nr XIII/121/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lelów:

§ 1. Ogłaszam konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelów.
§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Lelów.
2. Projekt zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy w Lelowie oraz opublikowany na stronie internetowej gminy Lelów i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy od dnia 21 marca 2022 r.
§ 3. 1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 21.03.2022 r. do 25.04.2022 r.
2. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy Lelów.
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:
1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy Lelów wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18 do dnia 25.04.2022 r. w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Lelów,
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Lelów; ul. Szczekocińska 18; 42-235 Lelów (decyduje data wpływu do Urzędu),
2) elektronicznie w następujący sposób:
a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) link https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultcje_sr_lelow ,
b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu /huc8710lqo/skrytka e-PUAP (decyduje data wpływu do Urzędu),
c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: urzad@lelow.pl.
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelów.

czytano: 622 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2022-04-08 13:52:18

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna