Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów

Oficjalna strona internetowa Gminy Lelów - na skrzyżowaniu szlaków i kultur. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Na skrzyżowaniu szlaków i kultur

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały nr XIII/121/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lelów:

§ 1. Ogłaszam konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Lelów.
§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Lelów.
2. Projekt zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy w Lelowie oraz opublikowany na stronie internetowej gminy Lelów i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy od dnia 21 marca 2022 r.
§ 3. 1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 21.03.2022 r. do 25.04.2022 r.
2. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy Lelów.
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii i uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:
1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy Lelów wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18 do dnia 25.04.2022 r. w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Lelów,
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Lelów; ul. Szczekocińska 18; 42-235 Lelów (decyduje data wpływu do Urzędu),
2) elektronicznie w następujący sposób:
a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) link https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultcje_sr_lelow ,
b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu /huc8710lqo/skrytka e-PUAP (decyduje data wpływu do Urzędu),
c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: urzad@lelow.pl.
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelów.

Autor:  lelow.pl
08
KWI
2022
774
razy
czytano

1196/1564

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

 • Zdjęcie: Zalew w Lelowie

  Zalew w Lelowie

 • Zdjęcie: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

  Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. Lelowskie Spotkania Kultur.

 • Zdjęcie: Drewniany młyn w Białej Wielkiej

  Drewniany młyn w Białej Wielkiej

 • Zdjęcie: Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

  Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

 • Zdjęcie: Rzeka Białka

  Rzeka Białka

Ankieta

Podziel się z Nami swoimi opiniami i sugestiami na temat gminy Lelów.

Wybierz jedno z działań istotnych według Ciebie dla rozwoju Gminy Lelów

Data zakończenia: 31.12.2023 12:00

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o naszej gminie

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Portal współfinansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gmina Lelów
Gmina Lelów