Skróty klawiszowe:

Gmina Lelów

wielkość tekstu: A A A

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Lelów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Lelów.

 

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Lelów pomocy żywnościowej w okresie:

sierpień  2016 – czerwiec 2017.

Wymagania wobec Partnera:

1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2016, tj.:

1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,

2) posiadać zdolności administracyjne do:

a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,

b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,

c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej

artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,

3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,

prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. II, w następujących obszarach:

3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2016/

Tryb składania wniosków:

1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016

stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Termin składania wniosków: 8 sierpnia 2016 r.

3. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email:

czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:

Bank Żywności w Częstochowie

ul. Waszyngtona 47A

42-217 Częstochowa

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 34 368 24 48 lub 507 162 616.

 

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.

2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym,

a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2016.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

czytano: 1801 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2016-08-02 12:37:12

Walory Gminy

 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny

Kalendarz

Cały miesiąc

Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.45
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.44_1
 • WhatsApp_Image_2020-03-04_at_08.50.39
 • 88213249_2610952202519893_2125958852460412928_n_1
 • 88060027_819658548535074_1290647147145854976_n_1
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna