Skróty klawiszowe:

V Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów i gmin sąsiadujących

Strona główna »  Kalendarz imprez »  V Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów i gmin sąsiadujących

Gminny Ośrodek Kultury wychodząc naprzeciw wychowaniu kulturalnemu oraz artystycznemu dzieci i młodzieży, organizuje V Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących. Festiwal ten ma pozwolić dzieciom i młodzieży na spotkanie z kulturą, wychowaniem artystycznym, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami oraz opiekunami grup. Cenne uwagi oraz wskazówki, których będzie można oczekiwać od Jury mogą być inspiracją do dalszych działań twórczych.

Jesteśmy przekonani, że działania te wpiszą się w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że Festiwal spełni Państwa oczekiwania i będziemy gościć w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie zespoły, solistów oraz ich opiekunów z Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących.

 

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

CEL IMPREZY

 • stworzenie możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i talentów przez dzieci i młodzież
 • promowanie młodych talentów w obszarach muzycznych
 • integracja rodzin oraz dzieci i młodzieży z Gmin sąsiadujących
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi oraz młodzieżowymi zespołami
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W festiwalu biorą udział zespoły działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów, Kroczyce oraz Szczekociny.
 • W każdej z poszczególnych kategorii mogą wziąć udział max.: 3 zespoły, 3 solistów i 3 duety z każdej placówki. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych przesłuchań i wyłonienie po trzech najlepszych przedstawicieli z danej kategorii. 
 • W festiwalu mogą wziąć również udział soliści oraz duety wokalne z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo – wychowawczych w powyższych gminach.
 • Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. na poniższy adres:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

42 -235 Lelów ul. Szczekocińska 31

             z dopiskiem V Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

 

KATEGORIE / TERMINY

 

I. ZESPOŁY MUZYCZNE ( instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, taneczne)

- Zespoły Muzyczne Przedszkoli

- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy I - III

- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Zespoły Muzyczne Szkół Gimnazjalnych

- Zespoły Muzyczne Szkół Ponadgimnazjalnych

- Zespoły Muzyczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

- Zespoły Taneczne Przedszkoli

- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy I - III

- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Zespoły Taneczne Szkół Gimnazjalnych

- Zespoły Taneczne Szkół Ponadgimnazjalnych

- Zespoły Taneczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

 

Zespół instrumentalny prezentuje jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych np. rodzaju potrzebnego odtwarzacza, ilość mikrofonów, ilość pulpitów lub innych potrzebnych rzeczy.

 

II. SOLIŚCI

- Wokaliści Przedszkoli

- Wokaliści Szkół Podstawowych klasy I - III

- Wokaliści Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Wokaliści Szkół Gimnazjalnych

- Wokaliści Szkół Ponadgimnazjalnych

- Wokaliści Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

Solista prezentuje jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych np. rodzaju potrzebnego odtwarzacza, ilość mikrofonów, ilość pulpitów lub innych potrzebnych rzeczy.

 

III.  DUETY WOKALNE

- Duety Przedszkoli

- Duety Szkół Podstawowych klasy I - III

- Duety Szkół Podstawowych klasy IV - VI

- Duety Szkół Gimnazjalnych

- Duety Szkół Ponadgimnazjalnych

- Duety Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

Duety prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych np. rodzaju potrzebnego odtwarzacza, ilość mikrofonów, ilość pulpitów lub innych potrzebnych rzeczy.

 

 

Termin wstępnych przesłuchań 9 maja 2017 r. godzina 9:00

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

 

OCENA

 • Jury Festiwalu Artystycznego przy ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria: wartości wychowawcze, dobór repertuaru, oryginalność formy, dykcje, emisje głosu, inscenizację, scenografię, ruch sceniczne oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • Jury może przyznać nagrody I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 • Statuetki dla laureatów Festiwalu ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
 • Komisja przyzna dyplomy oraz nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu
 • Jury wytypuje najlepszych solistów oraz zespoły które zaprezentują się na Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Matki i Dziecka dnia 4 czerwca 2017 r.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Dokładna godzina oraz plan przesłuchań zostanie podany telefonicznie do placówki delegującej uczestników.
 • Koncert Laureatów wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się 4 czerwca2017 r. podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dziecka, na placu szkolnym w Lelowie.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizator nie zwraca kosztów podróży

Terminy:

09.05.2017 08:00

Walory Gminy
 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny
Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • 22228278_1955384608120302_1270315475201039892_n612
 • 22196262_1955384578120305_6902585251149222379_n612
 • 22195726_1955384994786930_186890324601288660_n612
 • 22195664_1955387071453389_2070295920155939433_n612
 • 22195446_1955384011453695_4553301523813630242_n612
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna