Skróty klawiszowe:

Kurs przewodników terenowych po Wyżynie Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńskiej

Strona główna » Aktualności » Kurs przewodników terenowych po Wyżynie Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńskiej

Częstochowski Oddział Przewodników PTTK im. Jana Długosza  zaprasza chętnych do współpracy miłośników turystyki i krajoznawstwa na kurs przewodników terenowych  po Wyżynie Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńskiej

 • Kurs będzie obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu historii, geografii, architektury, historii kultury i sztuki, ochrony przyrody i środowiska, terenoznawstwa, metodyki prowadzenia wycieczek, przepisów prawa w tym zakresie oraz szeregu innych zagadnień związanych z zawodem przewodnika, w zakresie ogólnym i szczegółowym, dotyczącym regionu.

 • Część teoretyczna będzie obejmowała szkolenie podstawowe i specjalistyczne. To szkolenie obejmie łącznie około 250 godzin wykładowych, prowadzonych przez instruktorów przewodnictwa PTTK oraz przez zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin.

 • Ważną częścią kursu będą wycieczki szkoleniowe prowadzone przez uprawnionych instruktorów przewodnictwa PTTK. Odbędzie się co najmniej 5 jednodniowych wycieczek autokarowych w różne części terenu przyszłych uprawnień, połączonych ze spotkaniami z osobami o szczególnie dużej wiedzy na temat odwiedzanych obiektów oraz obszarów turystycznych.

 • W trakcie jednej z wycieczek planujemy spotkanie z pracownikami i ratownikami Jurajskiej Grupy GOPR, połączone z podstawowym przeszkoleniem w zakresie ratownictwa i udzielania I pomocy.

 • W miarę potrzeb i możliwości będą także organizowane tematyczne piesze kilkugodzinne wycieczki po Częstochowie.

 • Ukończenie kursu będzie udokumentowane certyfikatem ukończenia kursu, który będzie podstawą do dopuszczenia do egzaminu na Przewodnika Terenowego po Wyżynie Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej, przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną PTTK województwa śląskiego.

 • Koszt kursu wynosi 1500 zł, płatne w 3 równych ratach.

 • W kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie minimum średnie oraz dobry stan zdrowia, potwierdzony  przez lekarza.

 • Zgłoszenia prosimy kierować do Prezes Zarządu Częstochowskiego Oddziału Przewodnickiego PTTK - kol. Darii Pałecz - tel.: 503 095 232 lub e-mail : d.palecz@o2.pl lub do kol. Andrzeja Ładygina

 • tel. 797 111 806 lub e-mail : aladygin@o2.pl

 • W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, e-mail, miejscowość zamieszkania i nr tel. na wypadek gdyby e-mail zawiódł.

 • Zgłoszenie zostanie przyjęte poprzez przesłanie regulaminu do potwierdzenia oraz potwierdzenie wpłaty I raty w wysokości 500 zł.

 • Gdyby kurs nie doszedł do skutku z winy organizatora, kwota ta podlega zwrotowi, w wypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika przed terminem jego rozpoczęcia, kwota ta nie podlega zwrotowi.

 • Planujemy rozpoczęcie kursu na początek października 2017, ze wstępnym terminem zakończenia w połowie maja 2018.

 • Szczegółowy plan zajęć podamy przez e-mail lub pocztą po zgłoszeniu minimum 20 osób chętnych.

czytano: 368 razy

autor: lelow.pl

data dodania: 2017-08-04 12:14:03

Walory Gminy
 • Wielokulturowość regionu
 • Dziedzictwo historyczne
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefa aktywności turystycznej
 • Dobry węzeł komunikacyjny
Formularz zapytaniowy

URZĄD GMINY LELÓW
UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

tel.: +48 34 355 00 21
e-mail: urzad@lelow.pl

 • 22228278_1955384608120302_1270315475201039892_n612
 • 22196262_1955384578120305_6902585251149222379_n612
 • 22195726_1955384994786930_186890324601288660_n612
 • 22195664_1955387071453389_2070295920155939433_n612
 • 22195446_1955384011453695_4553301523813630242_n612
Oficjalny serwis informacyjny Gminy Lelów.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna